Download Gjenerata e re (Next Gen) (2018) Dubluar në Shqip(1)

Download Gjenerata e re (Next Gen) (2018) Dubluar në Shqip(1)
Download Video
720p (1.1 GB)
Length: 01:45:55 minutes
Video codec: H264, 1327 Kbps
480p (429.4 MB)
Length: 01:45:55 minutes
Video codec: H264, 471 Kbps