Download Asteriksi në Amerikë (Asterix in America / Asterix Conquers America) - Dubluar në Shqip

Download Asteriksi në Amerikë (Asterix in America / Asterix Conquers America) - Dubluar në Shqip
Download Video
720p (876.4 MB)
Length: 01:24:45 minutes
Video codec: H264, 1341 Kbps
480p (345.8 MB)
Length: 01:24:45 minutes
Video codec: H264, 466 Kbps